Zarządzanie ryzykiem i kapitałem
w instytucjach finansowych
23 lutego 2018

W skrócie o ZRK

Specjalistyczne Seminarium gromadzące przedstawicieli kierownictwa banków i instytucji finansowych, odpowiadających za obszar zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz regulatorów i ekspertów.
Tematyka Seminarium skoncentrowana jest na nowych rozwiązaniach regulacyjno-nadzorczych oraz ich wpływie na dochodowość banków, rozwój produktów czy płynność w sektorze, a także na sposobach poprawy jakości aktywów i pasywów oraz struktury kapitału banków.

Partner strategiczny

Organizator

Do Seminarium pozostało:

Miejsce konferencji

Zobacz także