Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach
5 MARCA 2021ONLINE

W skrócie o ZRK

Specjalistyczne Seminarium gromadzące przedstawicieli kierownictwa banków, odpowiadających za obszar zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz regulatorów
i ekspertów akademickich.

Patronat

Organizator

Partner strategiczny

Do Seminarium pozostało:

Zobacz także