Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach
23 lutego 2018

W skrócie o ZRK

Serdecznie dziękujemy za udział w VIII edycji Seminarium Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem w Bankach.
Ufamy, że w opinii Uczestników Seminarium było miejscem ciekawej i ważnej debaty o trudnych wyzwaniach dla sektora bankowego oraz możliwych działaniach, tak bieżących jak i w dłuższej perspektywie czasowej, mających na celu zapewnienie stabilności systemu finansowego.
Już dziś serdecznie zapraszamy na kolejną, IX edycję Seminarium Zarządzanie Ryzykiem i Kapitałem w Bankach w 2019 roku.

Patronat

Organizator

Partner strategiczny

Do Seminarium pozostało:

Miejsce seminarium

Zobacz także