O Seminarium

Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach

Poprzednie edycje

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

„Zarządzanie ryzykiem i kapitałem w bankach” jest spotkaniem gromadzącym przedstawicieli kierownictwa banków odpowiadających za obszar zarządzania ryzykiem, kapitałem i płynnością, jak również przedstawicieli instytucji regulacyjno-nadzorczych odpowiadających za stabilność systemu finansowego, a także firm doradczych i świata akademickiego. Spotkanie prowadzone jest w formie dyskusji przy okrągłym stole.

Celem Seminarium, niezmiennie od jego powstania, jest debata na temat stabilności systemu finansowego oraz doskonalenie metodologii zarządzania kapitałem i ryzykiem w sektorze bankowym poprzez wymianę doświadczeń między osobami odpowiadającymi za te obszary w instytucjach finansowych.

Tematyka Seminarium skoncentrowana jest na nowych rozwiązaniach regulacyjnych oraz ich wpływie na dochodowość banków, rozwój produktów czy płynność w sektorze, a także na sposobach poprawy jakości aktywów i pasywów oraz struktury kapitału banków.

Rada programowa

Zobacz także