Program
 • 9.00 - 9.30

  Rejestracja uczestników

 • 9.30 - 9.45

  Adam Glapiński, Prezes Narodowego Banku Polskiego

 • 9.40 - 11.00

  Prowadzenie debaty:

  Jan Szambelańczyk, Profesor zwyczajny, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

  Wystąpienia wprowadzające:

  Zdzisław Sokal, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

  Olga Szczepańska, Dyrektor Departamentu Stabilności Finansowej, Narodowy Bank Polski

  Wśród uczestników debaty:

   Rafał Kozłowski,  Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego

   Marek Lusztyn, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

   Paweł Spławski, Dyrektor w zespole Ryzyka Finansowego, Deloitte

   Dariusz Szkaradek, ekspert

   Małgorzata Szturmowicz, Członek  Zarządu Idea Banku S.A.

   Zagadnienia do dyskusji:

   • Ocena możliwości plasowania emisji instrumentów finansowych emitowanych w celu wypełnienia wymogów MREL, ocena głębokości rynku w Polsce vs możliwości emisji za granicą
   • Potencjalne koszty emisji, wpływ na ogólny koszt finansowania sektora bankowego w Polsce, wpływ na strategie konkurencyjne banków, koszt kredytów
   • Wpływ MREL na średnioważony koszt finansowania

  • 11.00 - 11.15

   Przerwa kawowa

  • 11.15 - 12.35

   Wystąpienie wprowadzające i prowadzenie debaty:

   Przemysław Szczygielski, Partner, Lider Usług Doradczych w Zakresie Ryzyka i Regulacji w Sektorze Finansowym, Deloitte

   Wśród uczestników debaty:

   Bożena Graczyk, Wiceprezes Zarządu ING Banku Śląskiego S.A.

   Tomasz Kubiak, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

   Piotr Mazur, Wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego

   Barbara Sobala, Wiceprezes Zarządu Banku Handlowego w Warszawie S.A.

   Zagadnienia do dyskusji:

   • Wpływ wdrożenia nowych regulacji na wymogi kapitałowe banków
   • Wpływ zmian na stabilność sektora bankowego i ograniczenie hazardu moralnego
   • Wpływ nowych regulacji na rentowność i konkurencyjność banków

  • 12.35 - 13.10

   Lunch

  • 13.10 - 14.30

   Wystąpienie wprowadzające:

   Piotr Mielus, ekspert Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową

   Prowadzenie debaty:

   Marta Penczar, Dyrektor Obszaru Badawczego Bankowość i Rynki Finansowe, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

   Wśród uczestników debaty:

    Andrzej Kopyrski,  Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A.

    Tomasz Mironczuk, Prezes Instytutu Rynku Finansowego

    Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

    Anna Trzecińska, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego

    Rafał Wyszkowski,  Prezes Zarządu GPW Benchmark

    Komentarz do debaty:

    Michał Chyczewski, Wiceprezes Zarządu, p.o. Prezes Zarządu Alior Banku S.A.

    Marek Dietl, Prezes Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

    Zagadnienia do dyskusji:

    • Czy kluczowe wskaźniki stóp procentowych (LIBOR, WIBOR, EURIBOR, EONIA i inne) mogą spełnić wymogi regulacyjne BMR? Czy w przypadku braku możliwości wypełnienia wymogów regulacyjnych kluczowe wskaźniki zaprzestaną być obliczane i publikowane?
    • Zmiany struktury rynku – zanik międzybankowych transakcji niezabezpieczonych, skrócenie terminów transakcji pieniężnych na rynkach profesjonalnych, zanik transakcji Overnight Indexed Swap. Skąd czerpać informacje do indeksów? Jak przełamać niechęć panelistów?
    • Co oznacza zaprzestanie publikacji kluczowego wskaźnika finansowego? Kredyty hipoteczne w kontekście możliwości używania LIBOR CHF, WIBOR. Kontekst zarządzania ryzykiem finansowym, relacji z klientem, wymiar regulacyjny.

   • 14.30 - 14.40

    Przerwa kawowa

   • 14.40 - 15.25

    konsultacje Komisji Europejskiej dotyczące poprawy funkcjonowania rynku kredytów zagrożonych oraz ochrony wierzycieli zabezpieczonych celem wsparcia funkcjonowania rynku kredytów dla sektora MŚP
    Piotr Urbańczyk, Prezes Zarządu BEST TFI S.A.

    konsultacje Rady Stabilności Finansowej dotyczące oceny potrzeb płynnościowych i strategii finansowania banku w procesie resolution oraz zasad stosowania mechanizmu bail-in z uwzględnieniem aspektów transgranicznych
    Andrzej Dżuryk, Dyrektor, Société Générale S.A. Oddział w Polsce

    konsultacje Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych dotyczące spójnego i zuniformizowane stosowania metodologii oraz procedur kontrolnych i nadzorczych w obszarze pozaistotnych wskaźników referencyjnych
    Tomasz Mironczuk, Prezes Instytutu Rynku Finansowego

   • 15.25

    Zamknięcie Seminarium

   Patronat

   Organizator

   Partner strategiczny

   Miejsce seminarium

   Zobacz także